Termeni si conditii de utilizare

DREPTUL DE AUTOR, MĂRCI ŞI ALTE DREPTURI DE PRORPIETATE INTELECTUALĂ 
Acest Site în ansamblul său, precum şi întregul material conţinut în acesta, este protejat de dreptul de autor şi de alte drepturi de proprietate intelectuală. De aceea puteţi vedea, tipări şi copia conţinuturile acestui Site (printre care, cu titlul de exemplu, texte, imagini, animaţii, video, logo şi desene) numai în scop personal de natură necomercială.

Cu excepţia celor dispuse aici, nu este permisă folosirea, modificarea, tipărirea, expunerea, reproducerea, distribuirea sau publicarea informaţiilor conţinute în acest Site fără permisiunea scrisă a Baltour s.r.l. .

Acest Site poate conţine material protejat de drepturi de proprietate intelectuală ale terţilor. În aceste cazuri utilizările permise vor trebui verificate la titularii sau posesorii de licenţă ai drepturilor respective pe care din când în când îi identificaţi pe Site.

LINKS ŞI INFORMAŢII DIN SURSE EXTERNE 
Acest Site poate conţine trimiteri la alte site-uri web ("Links"). Baltour s.r.l. îşi declină orice răspundere în legătură cu conţinutul şi materialele accesibile din cadrul acestor site-uri sau care pot fi în orice caz obţinute prin intermediul lor. Toate link-urile la alte site-uri, ca de altfel orice referire la informaţiile provenite din surse externe, nu vor putea fi considerate în nici un caz ca o menţiune expresă sau implicită din partea Baltour s.r.l. . Întrebările şi comentariile în legătură cu site-urile la care se face trimitere vor trebui adresate numai administratorilor acestor site-uri.

Acest Site poate conţine, de asemenea, informaţii provenite din surse externe, indicate din când în când, la care va trebui să faceţi referire pentru orice problemă în legătură cu exactitatea, autenticitatea şi integralitatea lor.

EXONERAREA RĂSPUNDERII 
Materialul conţinut în acest site poate cuprinde informaţii inexacte şi erori tipografice. Baltour s.r.l. îşi declină orice răspundere în privinţa pierderilor sau pagubelor suferite sau în legătură cu încrederea dată de către clienţii Site-ului informaţiilor conţinute în acesta. De aceea, rămâne în grija şi sarcina utilizatorului evaluarea individuală a exactităţii informaţiilor publicate pe acest Site. Baltour s.r.l. îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment Site-ul şi conţinutul acestuia fără obligaţia anterioară sau ulterioară de a comunica aceste modificări.

ACCESĂRI ŞI UTILIZĂRI NEAUTORIZATE ALE SITE-ULUI 
Utilizatorii acestui Site sunt autorizaţi să consulte numai documentele indicate în meniul acestuia. Este interzisă orice încercare neautorizată de a distruge sau de a evita protecţiile Site-ului, de a folosi sisteme care permit funcţionarea sau sunt conectate la Site în scopuri diferite de cele cărora sunt destinate şi de a împiedica folosirea lui de către utilizatorii autorizaţi, precum şi de a accesa, obţine, distruge, modifica, deteriora informaţiile conţinute în acesta, adică de a interacţiona cu astfel de sisteme. Orice acţiune în acest sens va fi adusă de îndată la cunoştinţa autorităţilor competente şi continuată la toate forurile competente, civile şi penale, cu respectarea legilor în vigoare şi a convenţiilor internaţionale.

MĂRCI 
Mărcile şi toate "logo" care apar în acest Site sunt mărci comerciale înregistrate sau neînregistrate aparţinând societăţii Baltour s.r.l. sau terţilor şi nu pot fi utilizate în scop publicitar fără o prealabilă aprobare scrisă din partea proprietarului mărcii. Orice folosire neautorizată a acestor mărci sau brevete, tehnologii, produse, procese şi/sau alte drepturi de proprietate este expres interzisă şi reprezintă o încălcare a legii de copyright, a legislaţiei din domeniul mărcilor sau a altor drepturi industriale.

LEGISLAŢIE ŞI INSTANŢA COMPETENTĂ 
Prezentul acord este reglat de Legea Italiană. Utilizatorul acceptă jurisdicţia exclusivă a tribunalului din TERAMO pentru toate litigiile care ar putea rezulta din sau în legătură cu folosirea prezentului site sau din serviciile conexe acestuia.

Utilizatorul acceptă faptul că prezentul acord şi folosirea site-ului nu crează nici un fel de raport (cum ar fi joint-venture, asociere, raport de muncă, de agenţie etc.) între acesta şi Baltour s.r.l..

O versiune tipărită a prezentului acord şi a oricărei alte comunicări date în format electronic va trebui considerată probă admisă în cazul unor eventuale proceduri judiciare sau administrative.

COMPATIBILITATE 
Pentru o vizualizare optimă a site-ului este necesar să se aibă la dispoziţie plugin Macromedia Flash 6 sau superior şi de Internet Explorer 5.0 sau superior, sau Netscape Navigator 6 sau superior. În cazul în care login nu funcţionează în mod corect chiar dacă atât nickname cât şi password sunt corecte, se recomandă verificarea nivelului de siguranţă al propriului browser. Variabilele de sesiune pot să nu funcţioneze în mod corect atunci când nivelul de siguranţă al browser-ului are o configurare superioară "mediei" (în mod special pentru Internet Explorer)

Low Cost Oferte

100000 de locuri în fiecare an, la un tarif special.

Starea oferit Low Cost »

italy pass

Spaţiul Rezervat Operatorilor

Înregistraţi-vă imediat.
Operatorii care se acreditează clicând AICI, vor putea imediat emite bilete în reţeaua Baltour şi pe traseele naţionale corelate, beneficiind de ocazii interesante.
Accesul la serviciul
Spaţiul rezervat Operatorilor deja acreditaţi: