Anulări/Rambursări/Modificări Linii în Italia

ANULARE ŞI RAMBURSĂRI
Anularea biletului trebuie să se efectueze înainte de ora de plecare rezervată, în timpul programului de lucru, fiind necesară prezentarea personală la ghişeul Baltour/Sena/Eurolines de unde a fost cumpărat biletul sau prin telefon la 0861.11991900 sau prin e-mail la info@baltour.it.

În caz de anulare a călătoriei de către pasager, acesta are dreptul la rambursarea preţului biletului în proporţie de 80% cu condiţia ca anularea să se înregistreze înainte de ora de plecare rezervată.

Anularea de către pasager a biletelor cu tarif PROMO sau LOWCOST  nu dă dreptul la nici o rambursare.

Fiind vorba de bilete nominale, rambursarea va fi posibilă numai în folosul persoanei care demonstrează că este titularul biletului: în consecinţă, nu va fi posibilă rambursarea pentru acele bilete în care, în momentul cumpărării, a fost omisă indicarea numelui şi a prenumelui pasagerului, adică în cazul în care biletul cuprinde indicaţii abstracte sau generice.

Cererile de rambursare a biletelor achiziţionate trebuie să fie transmisă via e-mail la adresa contabilita2@baltour.it, sau adresate în scris la BALTOUR S.R.L. Contrada Piano Delfico – 64100 TERAMO ataşând biletul original anulat, indicând titularul şi codul IBAN al contului curent unde urmează să se efectueze viramentul. Dreptul la ramburs se stinge dacă nu este exercitat în termen de 2 luni de la data anulării. Rambursările vor fi efectuate în două luni de la data de primire a cererii, cu excepţia cazurilor în care sunt necesare investigaţii mai lungi.

Rambursarea biletelor dus-întors pe un traseu de care nu s-a beneficiat va fi egală cu diferenţa între valoarea totală a biletului şi valoarea unei curse simple, după scăderea penalizării.

Transportatorul nu este obligat la rambursarea părţii din bilet de care nu s-a beneficiat din motive de imposibilitate a continuării călătoriei de către pasager datorită nerespectării de către acesta a dispoziţiilor legale din diferitele state traversate cu privire la documentele de expatriere, adică din cauze imputabile pasagerului însuşi (de exemplu, dacă pasagerul nu se prezintă la autobuz după o oprire, sau dacă trebuie să coboare din autobuz din motive personale sau de sănătate, sau în cazul în care este obligat de către personalul de la bord să părăsească autobuzul din motive de violenţă sau beţie etc.)

MODIFICĂRI 
La biletele cu tarif normal poate fi modificată data/cursa numai înainte de plecare, cu o suprataxă de 5 € şi, în orice caz pentru plecări în următoarele 30 de zile de la rezervarea iniţială, cu excepţia biletelor cu tarif normal de pe traseul Roma/Siena/Roma care pot fi modificate cu până la o oră după plecare cu o suprataxă de 5 € pentru fiecare traseu. Nu este posibilă modificarea traseului, nici a liniei de autobuz, nici a direcţiei din biletul iniţial.

Modificarea de către călător poate fi efectuată în mod autonom de către acesta dacă biletul a fost cumpărat direct de pe site-ul www.sena.it sau www.baltour.it introducând numărul de rezervare în spaţiul “modifică rezervare” şi plătind cu cartea de credit suprataxa respectivă, sau la orice sediu SISAL/tutungerie sau în timpul programului de lucru, fiind necesară prezentarea personală la ghişeul de unde a fost cumpărat biletul sau trimiţând o cerere la următoarea adresă de poştă electronică info@baltour.it.

Biletele cu tarif PROMO sau LOW COST nu pot fi modificate sau rambursate

Low Cost Oferte

100000 de locuri în fiecare an, la un tarif special.

Starea oferit Low Cost »

italy pass

Spaţiul Rezervat Operatorilor

Înregistraţi-vă imediat.
Operatorii care se acreditează clicând AICI, vor putea imediat emite bilete în reţeaua Baltour şi pe traseele naţionale corelate, beneficiind de ocazii interesante.
Accesul la serviciul
Spaţiul rezervat Operatorilor deja acreditaţi: